Od września 2020 r. nie uruchamiamy oddziału żłobkowego.