O projekcie

 

W terminie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. Przedszkole ABC realizuje projekt pt. „Przedszkole ABC miejscem upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 421.767,60

Kwota dofinansowania: 357.927,60

Miejsce realizacji: Przedszkolu ABC przy ul. Pięknej 62B, 50-506 Wrocław (Biuro Projektu pod tym samym adresem)

Grupa docelowa: dzieci urodzone w okresie 01.01.2014 r. – 30.09.2014 r.

Cel projektu: stworzenie 20 nowych i bezpłatnych miejsc przedszkolnych dla 20 dzieci, w tym dla trójki dzieci niepełnosprawnych.

Wsparcie dotyczy zatrudnienia i szkolenia kadry projektu, zakupu pomocy dydaktycznych plastycznych i specjalistycznych, sprzętu, wyposażenia, zabawek, prowadzenia zajęć dydaktycznych, specjalistycznych oraz terapii dzieci niepełnosprawnych.

Rekrutacja dzieci do projektu odbywa się w dniach 01.02.2017 r – 15.02.2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje w Biurze Projektu.

Załączniki: ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE oraz PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

„Przedszkole ABC miejscem upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.